Honatx euskal igarkizunen adibide zenbait. Etxean entzundako batekin hasiko gara:

 • Mina da mina baina ez da piperra, gonak ditu baina ez da andrea, bizarrak ditu baina ez da gizona. Zer da?
  Erantzuna: “tipula”.

Igarkizunak esateko orduan bazen formula bat Iparraldean. Hona hemen,  esaterako, Cerquand-ek  Zuberoan bildutako bat:

 • Çuc papaita, nic papaita, çuc gaiçoto, nic gaiçoto. Çer da?

Hori esan ondoren igarkizuna enuntziatzen zen.

 • Achurian chouri, bildoxian gorri, ardian beltch.

Ume denean zuri edo berde, gazte denean gorri eta zahar denean beltz. Zer da? Erantzuna “masusta” da: masusta berdetan berde da, gerora gorritzen da eta, azkenean, heltzen denean, beltz da.

Azkuek “Euskalerriaren Yakintza” bilduman jasotako igarkizun batzuk dira hauek:

  1. Txuri txuri, laxko, somatzen da gaixko.
   • Baratxuria, berakatza (Oiartzun, Gipuzkoa)
  2. Arbole batek amabi adar, adar bakotxak laur abira, abira bakotxak zazpi aŕoltze
   • Urtea (Itzaltzu, Nafarroa)
  3. Xuria bada, ezta arina; beltza bada, ezta ikhatza; mintzatzen da, mihirik eztu; kuŕitzen du, zamarik eztu.
   • Eskutitza (Nafarroa)
  4. Zer dan ta zer dan asmatu ezetz: burua beltx, ankak txuri.
   • Arrasta, zerila, pospoloa (Gipuzkoa)
  5. Goizean lau oinean, eguerdian oin bian eta aŕatsean iru oinean dabilena
   • Gizona (Bizkaia)
  6. Beti sutan ta sekulan ez eŕetzen.
   • Labea, laba (Barkoxe, Zuberoa)
  7. Gelatxu ta gelatxu, gelarik adina damatxu.
   • Ezti-abau, breska, abaraska (Bizkaia, Txorierri)
  8. Ama zango-makur, alabara eder eta semea dantzari.
   • Mahasti, matstui, ardantza