Atsotitzak sailka banatu ohi dituzte esaera zaharren biltzaileek. Horrela egin zuen Resurreccion Maria Azkue lekeitiarrak Euskal Herriaren Yakintza izeneko hirugarren liburukian. Adibide gisa, honek egindako sailkapena erabiliko dugu:

 Jaungoiko eta Santu izenekoak:

 Langintza dutenenak:

Deabruari dagozkionak:

 Abere eta beste izaki bizidunenak:

Aldartezkoak, umoretsuak:

 Gorputzari dagozkionak:

Eguraldiari dagozkionak:

Etxekoak:

 Herri jakin bat edo gehiago aipatzen dituztenak:

Urtaroei eta eguraldiari dagozkienak:

Orotarikoak: